Paglalarawan ng tag ng Javascript

Ang JavaScript (hindi nalilito sa Java) ay isang mataas na antas, dynamic, multi-paradaym, object-oriented, batay sa prototipo, mahina na naka-type na wika na ginagamit para sa parehong script ng client at server. Ang pangunahing paggamit nito ay ang mag-render at manipulahin ang mga web page. Gamitin ang tag na ito para sa mga tanong tungkol sa ECMAScript at sa iba't ibang mga dialekto / pagpapatupad nito (hindi kasama ang ActionScript at Google-Apps-Script).

JavaScript (ECMAScript dialect) ay isang mataas na antas, dynamic, multi-paradaym, object-oriented, mahina na naka-type na batay sa prototype na wika, ayon sa kaugalian na ginagamit para sa mga script ng client-side sa mga web browser. Maaari ding tumakbo ang JavaScript sa labas ng browser gamit ang imprastraktura tulad ng , , o