Страница 1
Свържете се с администрацията на сайта до
потребители
Моля, имайте предвид, че администрацията на сайта lifetop.pw ,
продава мобилни потребители на горепосочения интернет ресурс с
като използват различни промоционални материали като: банери, тийзъри,
пренасочвания (автоматични, пренасочване на повиквания) и други, включително абонати
PJSC "MegaFon".
Рекламодателите, които купуват мобилни потребители, ги предлагат
използване на различни тематични услуги, включително
за такса, използваща технология
«WapClick».
Надяваме се да разберем.
Ако имате въпроси, можете да се свържете с администрацията.
ресурс по контакти по-долу:
Електронна поща: support@lifetop.pw
C Уважение,
Административен сайт lifetop.pw